CHỤP CƯỚI HỎI TRUYỀN THỐNG
2.500.000 VNĐ
 
+ GÓI CHỤP SỰ KIỆN CƯỚI TRONG 1 NGÀY
+ Ekip 01 máy chụp
+ Sự dụng thiết bị hiện đại: 5DIII - 1DS3 - D810 - D4...
+ Trả toàn bộ File gốc chụp sự kiện cưới
+  Tặng 50File in ấn kích thước 13x18cm Phủ UV
+ Tặng Album gài 
+ Giảm giá 500.000đ/gói quay phóng sự cưới
 
Một số ALBUM MEXFILM ĐÃ CHỤP

+ Xem thêm Album sự kiện cưới truyền thống